Warehouse management system - Distribution Management system

7:04:00 PM
I/ WMS
VinaSystem cung cấp công cụ Warehouse management system (WMS) .Đây là giải pháp quản lý kho bãi với các tính năng tiêu biểu sau:
  •       Quản lý chi tiết tới BIN location.
  •      Tích hợp với tất cả các nghiệp vụ kho của SAP Business One.
  •      Tích hợp với tất cả các nghiệp vụ sản xuất của SAP Business One.
  •       Nhập kho mua hàng, Xuất kho bán hàng.
  •       Hỗ trợ các thiết bị kiểm soát như máy quét BarCode,máy đọc RFID...

II/ DMS
Vinasystem cung cấp giải pháp Distribution Management system (DMS) để quản lý kênh phân phối, bao gồm:
  •       Cung cấp chính xác tình trạng giao hàng,tình trạng biến động tồn kho
  •       Quản lý thông tin chi tiết tại nhà phân phối, đại lý: tồn kho, doanh số, khách hàng lẻ.
  •       Quản lý chiết khấu,khuyến mãi cho từng đối tượng cửa hàng, đại lý.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »