Our Services

7:05:00 PM
1. POS One
Vinasystem cung cấp giải pháp POS One với nhiều chức năng phù hợp với các quy trình của doanh nghiệp:
2. CRM One
Vinasystem cung cấp giải pháp CRM One đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và xây dựng chương trình khách hàng trung thành.
3. Costing Add-on
Vinasystem cung cấp giải pháp quản lý giá thành - Costing Add-on có thể tích hợp dễ dàng vào hệ thống SAP Business One.
4. WMS - DMS
VinaSystem cung cấp giải pháp Warehouse Management System (WMS) và Distribution Management System (DMS).
5. Các giải pháp cụ thể theo yêu cầu khách hàng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai ERP, Vinasystem hiểu rằng các giải pháp có sẵn trên thị trường không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này Vinasystem cung cấp giải pháp cho từng doanh nghiệp, dựa trên nền tảng kinh nghiệp và với mức giá phù hợp nhất.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »