Nguồn mở giúp tạo các UI Icons tùy biến với hiệu ứng chuyển đẹp mắt

2:04:00 AM

Dưới đây là một thư viện mã nguồn mở cho phép bạn tạo ra các icon gọn nhẹ với nhiều tùy biến và hiệu ứng chuyển (Transitions) được gọi là TBIconTransitionKit từ lập trình viên Alexey Belezeko.

Trong bộ thư viện này có 2 hiệu ứng chuyển và kèm với các icon phổ biến. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các icon bao gồm thay đổi shape, line, sapcing, line width và nhiều thứ khác.

Link download

Tài liệu trên Webpos được sưu tầm từ nhiều nguồn. 

Nguồn TechTalk

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »