Costing Add-on

7:03:00 PM
Vinasystem cung cấp công cụ hỗ trợ tính giá thành tích hợp sâu vào SAP Business One mạnh mẽ với nhiều tiêu chí phân bổ như sau:
  • ·         Dựa trên yêu cầu của khách hàng
  • ·         Tập hợp kết quả sản xuất, chi phí sản xuất.
  • ·         Hạch toán hoàn toàn tự động

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »