Astems POS

6:58:00 PM

Hệ thống POS (Point of Sale) là gì ? POS (point-of-sale) là phần mềm có thể tối ưu hóa các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ. Đây là giải pháp thuận tiện, chính xác, và chuyên nghiệp hơn phương thức ghi nhận tiền mặt truyền thống, giúp nhà quản lý kiểm soát số lượng đơn hàng, hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng, phân tích sở thích khách hàng, quản lý kho, và các chức năng ưu việt khác.
Vina System có kinh nghiệm gì khi triển khai POS ? Vina System triển khai giải pháp web POS hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành hàng bán lẻ. Giải pháp có khả năng ghi nhận thời gian thực giúp phân tích các chỉ số bán hàng, khách hàng và thông tin kho. Dữ liệu sẽ được thu thập từ máy POS sau đó được báo cáo về hệ thống Web POS thông qua đường truyền Internet.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »